aktuality rok 2011 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

aktuality rok 2011

aktuality
-10.12.2011

Zápis z výroční valné hromady Sboru dobrovolných hasičů v Bohušovicích nad Ohří,
konané dne 10. prosince 2011 od 14.00 hodin v požární zbrojnici v Bohušovicích nad Ohří.


Celý zápis výroční valné hromady SDH
-23.11.2011

Dne 23.10.2011 na výborové schůzi SDH, byl projednáván návrh pana Libora Franka
na rezignaci na funkci starosty SDH na vlastní žádost ze zdravotních důvodů.
Novým starostou SDH Bohušovic nad Ohří byl výborem zvolen pan Lukáš Benda.
Vše bude odsouhlaseno valnou hromadou na výroční členské schůzi dne 10.12.2011 od 14:00 hod v místnost hasičské zbrojnice.

-15.9.2011

Informace o změně Vyhlášky č.23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb účinné od 21.9.2011.

Vyhláška ze dne 6.9.2011
-20.7.2011

Stavba nového Krajského operačního a informačního střediska HZS Ústeckého kraje
Dne 18.7. 2011 byla oficiálně zahájena stavba nového Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje vžární stanici v Ústí nad Labem – Všebořicích.
Jde o stavbu částečně financovanou z I
ntegrovaného operačního programu Evropské unie,
Evropského fondu pro regionální rozvoj, která je součástí přípravné fáze Krajského standardizovaného projektu Ústeckého kraje.

-2.7.2011

Oslavy "Dny Ohře" v Terezíně
Závod na pramicích "Terezínská regata"
Hasiči se zůčastnily závodů čtyřčlených družstev jízdy na pramicích z prostoru cvičiště jednotky SDH Terezín
kolem silničního mostu v Bohušovicích nad Ohří a zpět cca 5 km.

Posádky:
ženy - UNO 1, 1.místo, čas 28:16
Jiroušková Kristýna
Sedláčková Klára
Johnová Barbora
Krejzová Lenka

muži - UNO 2, 7.místo, čas 25:38
Daněk Lukáš
Šulc Martin
Quirsfeld Tomáš
Vávra Michal

muži - UNO 3, 4.místo, čas 24:36

Karel Čapek
Sedlák Michal
Sedlák Zdeněk
Sedlák Milan

foto oslavy
- 11.6.2011

Oslavy 135.let od založení SDH Města Bohušovice nad Ohří
Závody na hřišti TJ Slavoj

na infu z oslav se pracuje :-D
                                  
odkaz na závody družstev

foto oslavy
foto závody
- 13.5.2011

Územní odbor Litoměřice - požár rodinného domku
2:07 Hasičské jednotky PS Litoměřice, SDH Terezín a SDH Bohušovice nad Ohří vyjely do ulice Finské domky v Terezíně, odkud byl hlášen kouř z domku. Jednotky na místě zjistily že hoří přízemní, dřevěný, rodinný domek a požár se rozšířil i na střechu sousedního domku. Obyvatelé – dva dospělí a jedno dítě se nadýchali kouře a byli odvezeni zdravotnickou záchrannou službou do nemocnice.
Jednotky na likvidaci požáru nasadily dva proudy C a rozebíraly střechu a podkroví sousedního domku.
Požár byl lokalizován ve 3:32 a zlikvidován v 7:37.
Škoda a příčina se vyšetřují.                                                              


foto
- 12.5.2011

" Solární? Ty nehasíme "
Vyrábění ze slunečních paprsků elektrický proud. Když však vypukne požár, ohrožují životy hasičů. Ti nemohou hasit.
Kvůli solárním panelům tak může shořet i celý dům ...

zdroj: www.metro.cz                                                                                                              

celá zpráva
- 8.4.2011

Bohušovice nad Ohří
V pátečních ranních hodinách byl na tísňovou linku 112 oznámen požár zpustlého domku u trati v Bohušovicích n/O.
Na místo vyjela jednotka hasičů z Litoměřic. „Jednalo se o nevyužívaný ojekt, který kdysi sloužil jako vodárna. Uvnitř zděného domku o rozměrech 6 x 4m se nacházela studna, zaplněná odpadem, který hořel,“ přiblížil Lukáš Marvan, mluvší Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje s tím, že požár byl zlikvidován v před devátou hodinou.

archív HZS Üsteckého kraje

foto
- 1.4.2011

ROČNÍ ZPRÁVA o stavu požární ochrany za rok 2010 v Ústeckém kraji
1. Úvod
V souladu se zákonem  č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně  některých
souvisejících zákonů ve znění zákona č.482/2004 Sb., vyhláškou MF ČR č.323/2005 Sb., zákona
č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů je zpracována roční zpráva.
2. Hlavní údaje o kraji  
Ústecký kraj leží na severozápadě České republiky. Severozápadní hranice kraje je zároveň
i státní hranicí se Spolkovou republikou Německo a to se spolkovou zemí Sasko.
Na severovýchodě sousedí Ústecký kraj s Libereckým krajem, na západě s Karlovarským, z malé
části i s krajem Plzeňským a na jihovýchodě se Středočeským krajem.
Vyšší územní samosprávní celek Ústecký kraj byl vytvořen ze západní a střední  části
bývalého Severočeského kraje. Územně je tvořen 7 okresy s 354 obcemi. Z toho je 46 měst.
Od 1. 1. 2003 vzniklo v Ústeckém kraji 16 správních obvodů obcí s rozšířenou působností: Bílina,
Děčín, Chomutov, Kadaň, Litoměřice, Litvínov, Louny, Lovosice, Most, Podbořany, Roudnice
nad Labem, Rumburk, Teplice, Ústí nad Labem, Varnsdorf a Žatec a 30 správních obvodů obcí
s pověřeným obecním úřadem.
Rozloha kraje je 5 335 .....................................

celá zpráva
- 14.3.2011

Týden požárů: Hasiči vyjeli téměř stokrát
Na Litoměřicku došlo například k řetězovému sledu požárů trávy, které vznikly ve středu podle železniční trati Praha – Děčín. Příčinou byla závada na projíždějícím vlaku, který házel jiskry do suchého travního porostu. Hořelo u Račic, Záluží a Dobříně. Oheň postupně likvidovalo pět hasičských jednotek – profesionální hasiči ze Štětí a Roudnice nad Labem a jednotek SDH Terezín, Bohušovice nad Ohří a Hrobce.Hasiči však v uplynulém týdnu z převážné většiny zasahovali u požárů úmyslně zapálených travních porostů. Lidé i přes hrozbu vysokých pokut trávu stále pálí, a kvůli suchému počasí jsou letos požáry trávy velmi časté.Podle Marvana naprostou většinu požárů mají na svědomí lidé, kteří trávu vypalují, protože se domnívají, ze tak pomohou růstu trávy nové. „Je to zakořeněný zvyk a lidé to dělají stále, ačkoli opakujeme, jak je to nebezpečné,“ řekl Marvan. Podle něho se mnoha lidem, kteří si myslí, že plameny udrží pod kontrolou, nakonec oheň vymkne z rukou. Porost je velmi suchý a dobře hoří.
Za úmyslné zapálení trávy mohou podle Marvana lidé dostat pokutu až 25.000 korun.


Autor:Zdeňka Studená


- 1.2.2011

Bez přehrad by v Ohři při povodni teklo jednou tolik vody
Pokud by na horní a střední Ohři a jejích přítocích nebyly přehrady, ježvzachytily podstatnou část povodňové vlny, následky velké vody v okrese Louny by byly horší.Při kulminaci protékalo v Lounech Ohří něco přes 300 kubíků za vteřinu, bez přehrad by to bylo 570. Tedy skoro jednou tolik. Vyplývá to z údajů Povodí Ohře, které zhodnotilo funkci vodních nádrží při lednové povodni. Kvůli výrazné oblevě doprovázené táním sněhu a deštěm se v okrese Louny rozlila Ohře i menší toky. Zaplaveny byly rozsáhlé plochy.Podle Povodí Ohře se na zmírnění povodně v okrese Louny výrazně podílela Nechranická přehrada. Do ní v době kulminace přitékalo 480 kubíků vody za vteřinu, odtok byl maximálně 313.
Velký podíl na zmenšení průtoků na Ohři mají přehrady na západě Čech. Skalka u Chebu při přítoku 141 kubíků odpouštěla 74. Rozlehlejší Jesenice pomohly ještě výrazněji – při největším přítoku 55 metrů krychlových za vteřinu odpouštěly jen osm. Povodně na Ohři zmírnily i další přehrady na západě Čech na přítocích řeky – Horka, Březová a Stanovice. Jejich vliv byl ale podstatně menší, dohromady snížily průtok na střední Ohři jen o zhruba dvacet kubíků.
Žatec - Uvádí to Povodí Ohře ve své analýze po lednových záplavách.Autor: Petr Kinšt

letecké foto
- 30.1.2011

Setkání hasičských přípravek Břehy 2011
Sbor dobrovolných hasičů Břehy ve spolupráci s Okresním sdružením hasičů Pardubice,
pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Mgr. Radko Martínka a obce Břehy.

- 20.1.2011

V Praze jednal výkonný výbor
Dne 20. ledna 2011 v nové budově Národního muzea v Prazeývalé Federální shromáždění) jednal Výkonný výbor Sdružení hasičůČech, Moravy a Slezskařízení jeho starosty Ing. Karla Richtra. Ten v úvodu přivítalé generálního ředitele HZS ČR genmjr. Ing. Miroslava Štěpána, který se prvního letošního jednání účastnil.


celá zpráva
- 20.1.2011

Slovo starosty SH ČMS pana Ing. Karla Richtera k novému roku 2011
Milé hasičky, milí hasiči!
Vstupujeme do roku, ve kterém završíme první dvanáctiměsíční etapu od IV. sjezdu Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska. Co se už podařilo, to nyní hodnotíte na svých valných hromadách. A jaké následující období bude, to zaleží na tom, jak právě nyní ho nastartujete a v nastoleném tempu, při udržení všech hodnot na vás kladených, vydržíte.

celá zpráva
- 15.1.2011

Zásahy hasičů v loňském roce
V pondělí 31. ledna 2011 se v prostorách generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky v Praze uskutečnila bilanční tisková konference.
Generální ředitel HZS ČR genmjr. Miroslav Štěpán shrnul události roku 2010, zásahovou činnost jednotek požární ochrany, personální stav u HZS ČR, v neposlední řadě ohlédnutí za činností HZS ČR za posledních deset let.

celá zpráva
- 11.1.2011

Během lednových požárů přišlo o život již sedm osob
Během prvních deseti dnů v roce 2011 zasahovaly jednotky požární ochrany u celkového počtu 2 287 událostí. Hasiči likvidovali celkem 460 požárů, zasahovali u více jak 350 dopravních nehod, technickou pomoc poskytli celkem 1248krát, zbytečně z důvodu planého poplachu vyjeli více jak 140krát. Ostatní události dosáhly počtu 5 a 73krát hasiči likvidovali únik látek.
Na všech zásazích se podílelo téměř tři tisíce jednotek požární ochrany, z toho téměř dva tisíce jednotek požární ochrany Hasičského záchranného sboru České republiky. Nejvyšší počet událostí patří prvnímu lednu 2011, hasiči zasahovali u 295 událostí.
Při všech zásazích hasiči zachránili 157 osob.
Během deseti dnů nového roku 460 požárů způsobilo škody za více jak 29,7 mil. korun.
Při požárech bylo usmrceno sedm osob a zraněno 20 osob. Nejvyšší počet požárů je evidováno hned první den v roce, kdy hasiči likvidovali 111 požárů. Nejméně hořelo druhého a devátého ledna, a sice shodně 31krát.
(dlouhodobý denní průměr činí 56 požárů denně)

Nejvíce událostí během prvních deseti dnů roku 2011 hasiči likvidovali v Moravskoslekém kraji - 363 událostí.
Pomyslné druhé místo si připisuje kraj Středočeský – 262 událostí a třetí kraj Karlovarský – 206 událostí.

Návrat na obsah
TOPlist