aktuality rok 2014 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

aktuality rok 2014

aktuality
-19.3.2014

Hasiči radí, jak zabezpečit byt před odjezdem na dovolenou
Léto je již v plném proudu a my se těšíme na zaslouženou dovolenou. Je to však také období, kdy se ze svých domovů vzdalujeme na delší čas. Před odjezdem na dovolenou bychom neměli zapomenout na základní pravidla požární bezpečnosti, abychom se opravdu mohli v klidu těšit z letní pohody a nedošlo ke zbytečným újmám na zdraví nebo škodám na majetku.

V roce 2013 došlo v období prázdnin k 3 994 požárům, při kterých zemřelo 12 lidí a 160 jich bylo zraněno.

V domácnostech likvidovali hasiči požár během loňských prázdnin celkem ve 410 případech. Celková škoda se vyšplhala na více než 60 milionů korun.

Proto uvádíme několik rad pro všechny, kteří odjíždějí na prázdniny a letní dovolené.

Když na delší dobu opouštíte byt, zkontrolujte, zda jsou vypnuty všechny tepelné spotřebiče, zda nezůstal zapnutý sporák nebo žehlička.

Pokud může vyprázdnit i ledničku a mrazák, od kterých také hrozí riziko požárů, je nejlepší centrální vypnutí elektrického proudu.Při odchodu zhasněte všechna světla.

Doporučujeme také odpojit televizor od antény.

Zavřete všechna okna, i když bydlíte ve vyšších patrech. Prudký déšť může způsobit škody nejen uvnitř vašeho bytu, ale může dojít k protečení vody i k sousedům pod vámi. Prudký poryv větru může způsobit i rozbití skla v okně a padající střepy mohou zranit někoho před domem.

Pro případ, že by došlo například k prasknutí vodovodní nebo odpadní trubky, je vždy dobré domluvit se s někým ze sousedů a nechat u nich rezervní klíče. Hasiči se dostanou všude, ale oprava dveří také není zadarmo.

Nechejte na sebe telefonické spojení, buď u sousedů, nebo v bytě, například na ledničce.

Statisticky se nejčastěji na vzniku požárů podílí lidská nedbalost, zanedbání bezpečnostních pravidel, kouření, zakládání ohňů v přírodě. V domech nebo bytech jde nejčastěji o technické závady, často právě na topidlech nebo elektrospotřebičích. Nebezpečná je hra dětí se zápalkami. Zejména o prázdninách je taková hra častou příčinou požárů stohů slámy nebo sena, ale i hospodářských nebo obytných budov. Děti nemohou posoudit následky svého jednání a dospělí jsou ze zákona povinni dbát, aby svým jednáním nezpůsobily požár.

Nicole Zaoralová

-19.3.2014

Tragédie v Litoměřicích
Dnes krátce před polednem vyjely jednotky HZS ÚK ze stanic Litomìřice a Lovosice a dobrovolné jednotky z Terezína a Bohušovic nad Ohří na žádost Policie ČR do Zahradnické ulice v Litomìřicích – Předmìstí, kde spadlá zeď se zeminou zasypala dva lidi. Hasiči oba muže vyprostili. Jednoho z nich však záchranáři vytáhli bez známek života.

Hasiči okamžitì po příjezdu na místo nehody začali s vyprošováním. Jeden ze zavalených s nimi během vyprošováná komunikoval, druhý ne. Sesunula se kaskádová zeď na zahradě, kterou zavalení pravdìpodobnì chtěli podepírat. Na místě přistál vrtulník Letecké záchranné služby. Hasiči spolupracovali se zdravotníky. Ve 12:23 hasiči vytáhli jednoho živého človìka a předali jej do péče Zdravotnické záchranné služby. Druhý člověk byl vyproštìn mrtvý v 13:57.

Foto: Marvan,  Pech,  Balaštík    zdroj: HZS ÚK


-14.3.2014

Je sucho. Dejte pozor na požáry trávy
Požárù trávy rychle přibývá. Na vině jsou nejen lidé, kteří nerespektují zákaz plošného vypalování, ale také delší sucho, které vzniku rozsáhlých požárù napomáhá.
Vposledích dnech vyjíždìli hasiči například k požárùm podél železničních tratí. Hořelo také uešic a u Lukavce.
„Jen od úterních 11:41 do 19:32 vyjely hasi
čské jednotky v Ústeckém kraji k požárùm trávy zpùsobeným nedbalostí při zacházením s otevřeným ohněm nebo pravdìpodobně přímo nezákonným plošným vypalováním travních porostù. Hasiči se místy potýkali i požáry trávy na ploše 100 x100 metrù," přiblížil Lukáš Marvan, mluvčí hasičù.
Jak dále uvedl, na Litomì
řicku hořela tráva v Křešicích, Lovečkovicích a Bohušovicích.
„Plošné vypalování staré trávy iích porostù je zákonem o
požární ochraně zakázáno. Fyzické osobě, která vypaluje porosty, lze uložit pokutu do výše 25 tisíc Kč," uvedl Marvan. Hasiči dùraznì varují. Suché počasí zvyšuje nebezpečí vzniku požárù zejména vírodním prostředí, jako jsou lesy nebo louky a pole. „Nejčastìji hoří přírodní porost, ale také popelnice nebo kontejnery," dodala Nicole Zaoralová, mluvčí generálního geditelství HZS ČR.

-22.1.2014

Hasiči se příští rok vrátí do Lovosic hlídat D8
Lovosice - Skromná, ale účinná sým týmem. Tak bude vypadat nová stanice severočeských hasičù, která se vrátí do Lovosic. Vchto dnech v prùmyslové zóně Nové Klapý začala výstavba objektu. Dokončen má být v červnu příštího.

„Od roku 2004 jednotka dočasně dislokována v Litoměřicích. Až bude nový objekt postaven, hasiči se vrátí zpět do Lovosic," konstatoval mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Lukáš Marvan.
Do povodnì 2002
Lovosičtí hasiči sídlili v objektu na terezínské ulici, pak nakrátko zamířili do areálu chemičky. Jejich návrat do Lovosic ale není primárnì vyvolán snahou umístit hasiče ve městě. Stanice zde musí být zejména kvùli dálnici D8 a dálničním tunelùm v Českém středohoří.
„Jednotka z
Litoměřic samozøejmì zajišuje požární ochranu na Lovosicku a také bude, protože do této oblasti spadá i budovaný úsek dálnice D8, včetnì tunelù. Právě vysoké požární nebezpečí v tunelech a potřeba dojezdu jednotek hasičù do 10 minut přispìlo k realizaci stavby stanice v Lovosicích," uvedl Lukáš Marvan.
A
jak bude lovosická stanice vypadat? Podle mluvčího hasičù nepùjde o rozáhlý objekt, jako je kvùli krušnohorkým dálničním tunelùm v Petrovicím. „Nově budovaná stanice v Lovosicích bude typu P1. Tedy stanice s trvalým obsazením jednoho organizovaného výjezdu. Dispozičnì pùjde o menší ší stanici, než je v Petrovicích. Z dùvodu úspor státních prostředkù byla stanice upravena na minimum stanovené normou pro výstavbu požárních stanic," popsal Lukáš Marvan.
Podle Niny Ledvinové, mluvèí
Ředitelství silnic a dálnic, není investorem tato organizace, ale hasiči. To potvrdil i mluvčí. „Investorem je Česká republika, tedy Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje. Předpokládaný termín dostavby stanice je červen 2015."
Hasi
či v Lovosicích pùsobí od roku 1965. Jednotka sídlila v prostorách pùvodního SDH města Lovosic ve dvorním traktu dnešního Domova mládeže v ulici Osvoboditelù. V1975 hasiči přemístili do objektu dnešních technických služeb v terezínské ulici. Povodeň v 2002 objekt zničila.

Autor:Radek Pešout Ing.Návrat na obsah
TOPlist