historie sboru bobrovolných hasičů Bohušovice nad Ohří - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

historie sboru bobrovolných hasičů Bohušovice nad Ohří

historie

Motto :

„Jen ruky stisk, jen slza vděčnosti  a prosté „Zaplať Bůh“ to vděk je Váš.“    Vážení přátelé hasičů

Vraťme se tedy o nějakých 120 – 150 let zpátky. Jak to tehdy v obci, která příští rok oslaví 950. výročí první písemné zmínky o její existenci vypadalo.

Sčítání lidu v 1880 ukázalo, že obec tehdy měla 1130 obyvatel a 114 domů. Pro srovnání s nedávnou minulostí, tedy před výstavbou panelových bytových domů bylo 1260 obyvatel, ale ve více jak 200 domech. O tehdejší velikosti obce svědčí porovnání  s Brňany, kde bylo 401 obyvatel a 59 domů a obci Německé Kopisty (dnes Nové Kopisty) se 404 obyvateli a 69 domy.


To dalo podnět založení hasičského spolku v Bohušovicích n.O.

Za protektora spolku byl zvolen Tschinkl z Lovosic s tím úmyslem, že jako továrník bude spolek hmotně podporovat. Tschinkl sem vyslal cvičitele, jenž zdejší hasiče  cvičil.

Čím ještě byl rok  1876 významný ?
byl vydán Řád policie požárové pro království České (zemský zákon č. 45 ze dne 25.5.1876), dával sborům pevný základ, upravoval jejich poměr k obcím  a přinesl čilejší zakládání dalších sborů. V Praze se 13. a 14. srpna konal první zemský sjezd, na němž bylo odhlasováno ustavení Ústřední jednoty zemské. Záměr však nebyl pro nezájem českých hasičských sborů realizován.  


První česká župa byla založena v roce 1879 v Libochovicích se jménem "Hasičská jednota župní severozápadních Čech" a byla přijata dopisem ze dne 9. června 1885 ve svazek ZHÚJ království Českého.

V 1879 jsou založeny první české župy : v Horažďovicích a Chrudimi (1879), Libochovicích (1880), Mělníku, Klatovech, Hořovicích, Čáslavi aj.

Župní hasičská jednota roudnicko-libochovicka měla sdružovat sbory politického okresu roudnického a české sbory okresu litoměřického a lovosického. Předběžná schůze zástupců sboru ke zřízení "Župní hasičské jednoty Podřipské" (později zvaná Podřipská-Michálkova č. 38) se konala dne 2. srpna 1885 v sále "U koruny" v Roudnici, za přítomnosti 33 zástupců z 19 sborů a to: Bohušovice, Brňany, Brozany, Bříza, Budyně, Doksany, Dřemčice, Keblice, Klapý, Kopisty, Libochovice, Lkáň, Martiněves, Mšené, Podbradec, Horní Počáply, Račiněves, Roudnice a Slatina.
Postupně se přihlašovaly další sbory a pro velkou rozhlehlost byla ustanovena další župa a to Hazmburská č. 85 v roce 1893, kam přešel i sbor dobrovolných hasičů z Budyně. Župa Hazmburská se pak v roce 1908 rozdělila ještě na župu Třebenickou-Paříkovu č. 133.


Nejstaršími sbory stávajícího okresu byly
Roudnice založen 1865   Podřipská župa
Budyně  založen 1872  Hazmburská župa
Libochovice  založen  1873  Hazmburská župa
Chodoulice  založen  1873  Třebenická župa
Bohušovice  založen 1876  Podřipská župa

Tolik na zdůraznění začátků existence našeho SDH. Máme dlouhou historii, máme se o co z minulosti opřít.

Život SDH léty šel bez zvláštních událostí. Od jedné velké vody po další a to bylo častěji,  než od jednoho ohně ke druhému. Výbory a členové se střídali tak, jak přicházeli a odcházeli (většinou navždy). Důležité je, že náš sbor byl vždycky český, že páni výborové byli zejména do válečné doby většinou ti bohatší a kmány dělali domkaři a námezdní dělníci většinou ze zemědělství.

Za zmínku stojí období let 1934 – 35,  kdy obec pořídila parní stříkačku, o kterou se bezprostředně po válce postaral p. Vostrý rozebráním a odvezením do šrotu.

V poválečném období vlastnil sbor nákladní jednotunovou Citroenku (válečná kořist) a PS 8. V 1952 byla zakoupena PS 8 „Smekalka“, která je v majedtku dodnes. K jejímu potahu sloužila skříňová Tatra 805. V 1970 byla pořízena skříňová PPS  12, dodnes v provozu a v 1979 byla našemu sboru za vysokou akceschopnost a všestrannou použitelnost sboru přidělena jako jedna z prvních v rámci okresu požární Avie 30. Nabití CAS Škoda 706 a její výměna za požární CAS Liaz je nedávná minulost.


Za první samostatnou požární zbrojnici zle považovat „Starou zbrojnici“ ve Víčkové ulici (vedle sběrného dvora). Nabitím skříňové Tatry 805 byla zbrojnice přestěhována do objektu bývalého Kovošrotu, kde byly využívány garáže a kancelářský domek. O tento objekt mělo zájem JZD Ohře kýstavbě sociální a kancelářské budovy. Díky ochotě JZD a zejména jeho tehdejšího předsedy pana ing. Jaroslava Zemana byla výměnou za stávající objekt hasičů postavena v1984 nová moderní požární zbrojnice, která slouží svému účelu ké spokojenosti hasičů dodnes.  


Máme-li hodnotit činnost sboru válečném období, nelze nevzpomenout na největší požár v obci - požár míchárny krmiv ZNZ Bohušovice n.O. v 1972 (20.10.). Jsou mezi námi pamětníci 72 hodinového nepřetržitého zásahu pod velením p. Jiřího Štrobla u kterého se v podstatě vystřídali všichni členové sboru.


Provedení tohoto zásahu upozornilo nadřízené hasičské orgány na akceschopnost požárního sboru v Bohušovicích, a v řadách samotného sboru upevnilo soudržnost členů sboru a jejich ochotu stále prohlubovat secvičenost a akceschopnost zásahového družstva.

Sedmdesátá a polovinu osmdesátých let lze v historii našeho sboru označit za nejvýkonnější co do akceschopnosti jednotky ale i v požárně osvětovém působení mezi obyvateli obce, v bohaté kulturně společenské činnosti. Např. oslavy 30. výročí osvobození ČSR, velké hasičské plesy a podobně.

Proto také s úctou vzpomínáme na starosty sboru (tehdy předsedy ZO SPO) p. Václava  Záveského a Pavla Fausta, kteří byli od nás věkově starší, ale kterých jsme si vysoce vážili a respektolali je. Uznání za minulé období si zaslouží p. Jiří Štrobl, dlouholetý velitel sboru, Libor Frank, strojník a předseda ZO SPO, p. Miroslav Chovan člen výboru a celá řada dalších.


Je mezi námi hodně pamětníků, i když mnozí jsou dnes již jen přispívajícími členy.
Jsou to :
p.Evžen Volák              od r. 1949
p.Alexandr Laube       od r. 1962
p.Jiří Štrobl                  od r. 1966
p.Libor Frank                od r. 1968
p.Pavel Krumbholc        od r. 1970
p.Jaroslav Rýdl             od r. 1970
p.František Trávníček     od r. 1972
p.Maria Štroblová          od r. 1972
p.Jiří Čvančara              od r. 1973
p.Jiří Koranda                od r. 1977
a další.

Návrat na obsah
TOPlist