co je o dobrovolných hasičích zaznamenáno v kronice obce - města.<br /> - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

co je o dobrovolných hasičích zaznamenáno v kronice obce - města.<br />

historie


(Výpis z kroniky obce rok 2006 str. 342)
Hasiči slavili 130. výročí od založení dobrovolných hasičů v Bohušovicích nad Ohří. Slavnostní zasedání bylo v sobotu 17. června 2006. V rámci tohoto dne proběhla dopoledne soutěž družstev hasičů na hřišti za sokolovnou. Odpoledne byla na náměstí přehlídka požární techniky od starých ještě ručních stříkaček po novou moderní techniku, včetně vysokozdvižné plošiny v do 20 m výšky.
Mladí hasiči (z Terezína) předvedli ukázku požárního útoku.
Večer patřil hasičům, kde na slavnostní schůzi převzala řada členů hasičského sboru ocenění za jejich práci. Starosta města Ivo Hynl na slavnostním večeru převzal jako třetí v okrese (Libor Frank, Josef Pol, Ivo Hynl) „Řád sv. Floriána“.
6. července v našem městě na řece Ohři proběhlo prověřovací cvičení Integrovaného záchranného systému Ústeckého kraje. Cvičení kromě jednotky centrální hasičské stanice a Litoměřic se zúčastnil i Sbor dobrovolných hasičů z Bohušovic nad Ohří. Prověřily se odborné znalosti příslušníků hasičských sborů s nornými stěnami a sběrem ropné látky z řeky.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 2002 str. 278)    
Povodně : …….. Značný dík patří také místním hasičům, kteří operativně zorganizovali pohotovostní skupinu asi 70 lidí (z toho asi polovinu tvořili členové hasičů), kteří okamžitě po evakuaci, až do návratu občanů zpět, zabezpečovali nepřetržitou hlídkovou službu opuštěných objektů, bytů a domů, pomáhali zajišťovat stravování všech osob, které byli do zajišťovacích a úklidových prací zapojeni.
V požární zbrojnici a zasedacích místnostech městského úřadu byla zřízena nouzová ubytování na zapůjčených vojenských lehátkách pro všechny členy povodňové skupiny.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 2002 str. 276)
V únoru proběhly již tradiční plesy Hasičů a myslivců
(Konec výpisu)

(Výpis zobce rok 2002 str. 277)
Požár v Bohušovicích. 15. května v 1 hod. 15 min. probudilo houkání sirén řadu občanů našeho města. Houkání hasičů oznamovalo požár v hořčičárně. Požár zničil kotelnu, ve které požár asi vznikl, kanceláře a část střechy. Naštěstí výrobní prostory nebyly zničeny a tak výroba hořčice nebyla narušena.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 2002 str. 265)
Z účtu města byl dán finanční příspěvek ve výši 50.000,00 Sboru dobrovolných hasičů za obětavou práci při srpnových povodních.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 2001 str. 252)
14.září 2001 byla slavnostní členská schůze ke 125. výročí založení Svazu dobrovolných hasičů v Bohušovicích n. Ohří.
Slavnostní schůze byla v sále Agrokomplexu. Této slavnostní schůze se zúčastnili :
zástupce okresního úřadu Ing. Prokop
místostarosta Okresního sdružení hasičů v Litoměřicích Josef Týce
bývalý starosta okresního a krajského Sdružení dobrovolných hasičů RSDr. Libor Frank
starosta města Ivo Hynl a místostarosta Ing. Milan Straka
Slavnostní schůzi zahájil starosta obce hasičské Jaroslav Zuna. Pan Zuna uvítal všechny hosty, přítomné členy hasičského sboru, včetně nejstarších členů p. Evžena Voláka (člen od roku 1949) a Karla Špačka (1958).
Jménem přednosty okresního úřadu přednesl krátký projev jeho zástupce Ing. Prokop, ve kterém zhodnotil dlouholetou práci hasičského sboru. Podotkl, že hasičský sbor v Bohušovicích n.O. patří mezi nejlepší v okrese. O tom svědčí i 125 let nepřetržité práce bohušovického sboru.
Místostarosta okresního sdružení hasičů pan Týce ve svém vystoupení připomněl výjezdní zasedání ÚV hasičů, které se konalo právě v Bohušovicích a poděkoval místní hasičské obci za uspořádání okresní soutěže hasičů a městskému úřadu za účinnou pomoc.
Též starosta města poděkoval hasičům za dobrou práci, za pořádání „Dne dětí“ a pomoc při pořádání „Contury festivalu Bohušovický kapucín“.
Na slavnostní schůzi byla řada hasičů oceněna :
Medaile za zásluhy – Jiří Koranda (člen od r. 1977), Jaroslav Rýdl (1970), Miroslav Jirkal    (1982), Alois Veselý (1984)    
Medaili za příkladnou práci – Josef Drobný (od 1979), Jiří Litner (1989),  Josef Martínek (1982), Jiří Grunt (1988)
Čestné uznání za práci v hasičském sboru – Jiří Balcar, Karel Čapek, Jiří Čvančara, Petr Kirchner, Pavel Krumbholc, František Krumbholc, Milan Rožec, Martin Šulc, Petr Vinš, Ing. Jaroslav Zeman
Titul Čestný člen Sboru dobrovolných hasičů byl předán starostovi města p. Ivo Hynlovi.
V diskuzi vyzval pan Libor Frank hasiče, aby se i nadále hasičský sbor věnoval výchově mladých hasičů. Zároveň požádal členy sboru o různé materiály z činnosti sboru, neboť chce doplnit kroniku Hasičského sboru v Bohušovicích.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 2001 str. 250)
V letošním roce uspořádali hasiči 17. února Maškarní ples. Jako všechny plesy hasičů byl     i tento úspěšný.
Koncem dubna připravili hasiči již tradičně pálení čarodějnic.
(Country festival „Bohušovický kapucín“) Na uskutečnění této akce měli velký podíl hasiči, kteří zajistili elektroinstalaci a stany.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 2001 str.232)
Začátkem května – 4.5. - byla obrovská průtrž mračen. V našem městě museli zasahovat hasiči a vyčerpávat vodu ze sklepů.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 2000 str. 226)
Zábavy v našem městě se prezentují mysliveckým nebo hasičským plesem.
V letošním roce se dočkali dobrovolní hasiči našeho města pěkného dárku. Bylo jim 12. června předáno nové hasičské auto, vybavené veškerou potřebnou technikou. V rámci této akce byla uspořádána výstava hasičské techniky. Hasiči připravili velice pěkně a zodpovědně Okresní soutěž hasičů v požárním sportu.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1999 str. 205)
Svaz dobrovolných hasičů uspořádal 22. února „Dětský karneval“. Návštěvnost byla velmi dobrá a dětem se karneval moc líbil.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1996 str. 154)
V tomto roce oslavil Hasičský sbor v120. výročí od svého založení. V rámci tohoto výročí bylo slavnostní zasedání Sboru dobrovolných hasičů a řadě dlouholetých členů byla předána vyznamenání.
Slavnostního zasedání se účastnili :
Pplk. Vratislav Urbánek – okresní požární rada
Ing. Jaroslav Hejna – zástupce okresního úřadu
RSDr. Libor Frank – okresní velitel Sdružení hasičů ČMS
Ivo Hynl – starosta města
Jaroslav Zuna – starosta Sboru dobrovolných hasičů
František Trávníček – velitel zásahové jednotky obce
Po slavnostních projevech a zdravicích předal starosta města p. Ivo Hynl nový prapor hasičskému sboru.
Na tomto slavnostním zasedání byla také předána vyznamenání řadě dobrovolných hasičů. Obdržely ho :
Za věrnost 50 let – Evžen Volák
Za věrnost 40 let – Alexandr Laube, Josef Novák
Za věrnost 30 let – Libor Frank, Karel Kalina
Za věrnost 10 až 20 let – předáno celkem 14 členům SDH
Vyznamenání „Za příkladnou práci“ – Miroslav Jirkal a Evžen Volák
Vyznamenání „Za zásluhy“ – František trávníček a Jiří Grunt
Byly též uděleny medaile 17 členům Sboru dobrovolných hasičů.

Mimořádná událost – dne 8.11.1996 došlo u spěšného osobního vlaku přijíždějícího od Roudnice ve 20.58 hod. k požáru vagonu. Na likvidaci požáru se podíleli i místní hasiči. Zásah byl obtížný, neboť železniční trať je pod elektrickém proudem. Vagon celý vyhořel. Vlaková souprava, která dále pokračovala do Děčína byla zpožděna o více jak jednu hodinu.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1996 str. 153)
b) kultura – v lednu byl v sále radnice uspořádán již tradiční Hasičský ples
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1993 str. 113)
Hasiči letos také nezaháleli. Začátkem roku vypukl dvakrát požár ve sklepních kójích v panelových domech na sídlišti. Vzhledem k charakteru požáru byla naše zásahová jednotka vybavena dvěma dýchacími přístroji Saturn.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1992 str. 96)
Již se stalo tradicí, že v obci se pořádá Hasičský ples, který má pěknou návštěvnost
(Konec výpisu)

Kronika kniha IV.

(Výpis z kroniky obce rok 1991 str. 83)
Při příležitosti 115. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů, 80. výročí založení Sokola a 70. výročí založení Slavoje uspořádaly tyto složky v červnu společné oslavy se soutěží požárních družstev, ukázkou historických hasičských vozidel a taneční zábavou.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1988 str. 275)
Požárníci – v obou částech obce je organizace požárníků. V Hrdlech mají základní vybavení a vlastní požární zbrojnici vybudovali ze staré stodoly. V Bohušovicích mají novou požární zbrojnici vybudovanou v roce 1986. Požárníci pracují s mládeží. Kromě pravidelného výcviku se zúčastnili okresních soutěží. Podílí se aktivně na akcích v obci.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1988 str.3 73)
Sport v obci - …….. ZO Českého svazu požární ochrany pracuje s mládeží a kromě výcviku se jeho členové zúčastnili okresních soutěží ……………
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1987 str. 281)
Požáry v obci – na stránkách denního tisku, v rozhlase a televizi se skoro denně objevují neradostné informace o zhoubných požárech i jejich důsledcích, velkých škodách na majetku a lidských životech i zdraví. Jejich příčinou bývá obvykle neopatrnost, nedbalost, podceňování požárního nebezpečí nedodržením protipožárních předpisů. O zajištění požární bezpečnosti, plnění úkolů na úseku požární ochrany v naší obci se starají dvě dobře stmelené a požární technikou vybavené požární jednotky. Obě jednotky provedly v letošním roce preventivní prohlídky ve 252 objektech, s cílem prověřit, zda je stav komínů a topidel v souladu s platnými požárními předpisy, přesto byly během roku 1987 v naší obci čtyři požáry.
** V pátek 17.7.1987 odpoledne zničil požár loděnici Svazarmu na levém břehu řeky Ohře. Loděnice včetně zařízení a uložených lodí, několika vzrostlých bříz u loděnice, byla do základu zničena. Příčiny požáru se vyšetřují a viník zatím zjištěn nebyl.
** V důsledku neodborné manipulace s propan-butanovou láhví nastal výbuch a následný požár v domě čp. 170 v Tyršově ulici. Způsobená škoda je odhadnuta na 80.000,00 Kč.
** Požár administrativní budovy Severočeských mlékáren v Buhušovicích n.O. vznikl v neděli ráno 4.10.1987, od zapnutého elektrického radiátoru a selhání termostatu. Na budově a zařízení vznikla škoda s předběžným vyčíslení škody ve výši 750.000,00 Kč. MNV uvolnil v budově MNV dvě místnosti pro kanceláře technického úseku Severočeských mlékáren v Bohušovicích n.O.
** Letošní rok v naší obci nebyl zakončen nejlépe, když hned na Nový rok krátce několik minut po půlnoci, došlo k požáru v novém sídlišti v obytném panelovém domě čp. 361. Požárem byl zničen jeden byt v pátém podlaží a poškozena řada dalších bytů. Předběžný odhad škod činí minimálně 300.000,00 Kč. Příčinou požáru údajně byla špatná manipulace s ohňostrojným prostředkem majitelem bytu, když chtěl přivítat příchod Nového roku 1988. Proto je lepší se rozloučit se starým rokem a přivítat přípitkem šampaňského, polibkem, myšlenkou, že jsme zase o rok starší, pěkným předsevzetím do nového roku. Jinak se totiž může stát, a tady se stalo, že radost a smích v prvních sekundách nového roku vystřídá bolest a pláč. Zvláště když orgány činnými v trestním řízení bylo zahájeno trastní stíhání ve věci obecného ohrožení, případ dosud není uzavřen. Včasnými zásahy občanů a požárních jednotek za použití veškeré dostupné požární techniky bylo zabráněno rozšíření požáru a tak uchráněny životy a další hodnoty postižených občanů, kterým bylo poskytnuto MNV náhradní ubytování a pomoc při stěhování.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1986 str. 237)
zájmová činnost pionýrů - …….oddíl požárnický – vedoucí Miroslav Chovan …….
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1985 str. 229)
Svaz požární ochrany získává mladé lidi do svých řad stále. Schází se jednou týdně, při příznivém počasí vyjíždí s požární technikou  k řece Ohři, kde provádí praktické dílčí nácviky s využitím veškeré dostupné požární techniky. Účastní se soutěží pořádaných Okresní požární inspekce.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1984 str. 77)
Svaz požární ochrany získává mladé lidi do svých řad stále. Schází se jednou týdně, při příznivém počasí vyjíždí s požární technikou křece Ohři, kde provádí praktické dílčí nácviky s využitím veškeré dostupné požární techniky. Účastní se soutěží pořádaných Okresní požární inspekce.
(Konec výpisu)

Kronika kniha III.

(Výpis z kroniky obce rok 1984 str. 62)
Požární zbrojnice
V akci „Z“ za značné pomoci Jednotného zemědělského družstva „Ohře“ byla za 10 měsíců postavená nová požární zbrojnice při silnici do Hrdel u kostela. Zbrojnice splňuje všechny podmínky moderního zařízení.
Nová požární zbrojnice byla slavnostně předána do používání 13. října 1984 v rámci oslav 110. výročí založení požárního sboru v Bohušovicích nad Ohří.
V roce 1984 nebyl v naší obci žádný požár, zásluhu na tom mají členové základní ogranizace Českého svazu požární ochrany, kteří každoročně organizují  v rámci protipožární činnosti preventivní prohlídky obytných domů, závodů, provozoven a bytů Okresního podniku bytového hospodářství spadajících do katastru obce Bohušovice nad Ohří.
V místním rozhlase byly vysílány relace s požární tématikou.
Za tuto záslužnou činnost v ochraně majetku našich občanů proti požáru si členové Českého svazu požární ochrany – požárníci zasluhují uznání a poděkování všech našich občanů.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1983 str. 381)
Svaz požární ochrany
získává mladé do svých řad každoročně. Schází se jednou týdně, při příznivém počasí vyjíždí s požární technikou  k Ohři, kde provádí praktické dílčí nácviky s použitím veškeré dostupné techniky. Práci s mádeží zde věnuje svůj volný čas p. Hrych             a Koranda. Účastní se soutěží pořádaných okresní inspekcí požární ochrany – Plamínek.
Příslušníci Svazu požární ochrany v Bohušovicích jsou trvale, tj. celoročně připraveni k zásahu k ohni. Několikrát měsíčně je startováno vozidlo Avia 30 a oba agregáty.
K zajištění co nejkratšího času mezi ohlášením požáru a výjezdu vozidla byly na deseti místech v obci umístěny znaky Ohlašoven požáru. Cvičný poplach, vyhlášený tajemníkem ONV se zaměřením zásahu na bohušovický kravín dne 9. července v 19 hodin prokázal připravenost jednotky: během 6,5 minuty po vyhlášení byl cvičný požár pod vodou.
Vzhledem ke značně suchému roku bylo provedeno i preventivní opatření – od 7. července hlídkovali členové SPO od 17. do 23. hodin vozidlem Avia vybaveným prostředky pro prvotní lokalizaci požáru pozemky a objekty JZD Ohře. V době žní byla prevence rozšířena též na kombajny a uskladnění obilí a slámy.
Pro velmi dobrou práci s mádeží prostřednictvím členů SPO rozhodla rada MNV udělit jednotce SPO obraz s věnováním, s. Hrychovi a s. Korandovi Čestné uznání za záslužnou činnost při výchově mladých požárníků.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1975 str. 52)
Dne 8. května byl den, kdy občané naší obce, zástupci MNV, NF, pionýři, učitelé, krojovaní členové požární ochrany vzpomenuli a uctili památku sovětských vojáků položením věnců na hrob rudoarmějců.  
Slavnostní premiéra filmu Sokolovo.
Květnové oslavy pokračovaly slavnostní předpremiérou filmu Sokolovo, pod patronátem Svazu požární ochrany, za přítomnosti přímých účastníků bojů  o osvobození a filmařů.
(Konec výpisu)

Kronika kniha II.

(Výpis z kroniky obce rok 1972 str. 10)
Požár mísírny krmiv v Buhušovicích n.O. vypukl v pátek 20. října 1972 v 5.20 hodin. Poplach byl vyhlášen v 5.31 hod. a naše družstvo požárníků se dostavilo k po žáru v 5.42 hod. v počtu 14 členů. Družstvo ihned provedlo zásah a to jednak dopravou vody od tůně u Vostrovských a také na vozech Požárního útvaru Lovosice a Vojenského útvaru Hrdly. Hašení požáru se zúčastnilo celkem 11 požárních útvarů. Po lokalizaci požáru asi v 17.30 hod. byl požární útvar Bohušovice spolu s družstvy Terezín a Lovosice ustaven hlídkou na požářišti. Celou noc z pátku na sobotu prováděla družstva hašení objektu.
Ve 3.14 hod. objevila hlídka ve složení Šimek Jan a Štrobl Josef požár uvnitř prostoru v druhé budově. Byl ihned proveden zásah družstvem Bohušovice a v 6,00 hod. byl požár objektu druhé budovy likvidován. Během celého sobotního dopoledne bylo prováděno hašení požářiště a zároveň provedena expertíza vzniku požáru.
Týž den v 13,45 hod. byl krajským velitelem požární ochrany útvar Bohušovic jako poslední odvolán po 32  hod. zásahu z požářiště.
Všem členům zásahové jednotky bylo vysloveno poděkování za obětavý zásah při požáru pracovníky krajské a okresní inspekce požární ochrany.
Zvláště byla vyslovena pochvala Liboru Frankovi a veliteli zásahu Jiřímu Štroblovi.
Celková škoda byla znalci odhadnuta na 4,800.000,- Kč. Zásluhou včasného zásahu požárních jednotek a hlavně vzorným výkonem služby požární hlídky Šimek – Štrobl Josef byla zachráněna  další část objektu v ceně mnoha milionů korun.
Stinnou stránkou bylo to, že členům JZD, kteří při požáru zasahovali, nebyla provedena ihned refundace mzdy dle příslušných vyhlášek a zákonů. Toto bylo provedeno po dlouhých a nechutných dohodách mezi JZD a výborem ČSPO Bohušovice.
Závěrem možno konstatovat,  že všichni členové zásahové jednotky prokázali velkou obětavost i odbornost a dostatek osobní statečnosti při průzkumech hořícího objektu.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obcerok 1946 str. 820)
Ve dnech 29. a 30. června oslavil místní hasičský sbor 70. let svého trvání.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1940 str. 793)
Hasičskému sboru zakoupeno 200m hadic na tlak 16 atm. Ze zemského fondu poukázána částka 2.000,- K. použita na úhradu na zakoupení, jenž stály 5.000,- K. okresní péčí poukázáno 500,- K.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obcerok 1938 str. 782)
Sborové slavnosti českého hasičského sboru v Litoměřicích dne 24. července pořádané zúčastnili se v hojném počtu zdejší občané.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1937 str. 777)
(čerpání vody z náměstí)
sbor dobrovolných hasičů pověřen, aby dle potřeby nadrženou vodu elektrickou pumpou přečerpával do jímky  za Sokolovnou.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1934 str. 746)
Letošní rok neobyčejně suchý………
Použito bylo též některými místními rolníky i hasičské stříkačky v blízkosti Ohře k postřiku obilovin a plodin.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1926 str. 706)
Pro finanční obtíže stále víc doléhající nebylo možno přikročit k uskutečnění projektované nové ulice do nových domků.
V té době byla projednána stavba nové hasičské kolny s místním sborem hasičským. Dosavadní improvizované skladiště bylo nevyhovující a velmi zchátralé.  Z důvodu veřejné bezpečnosti byl tento projekt jako přednější vzat na pořad a uskutečněn.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1910 str. 621)
Dne 22. března t.r. obdržel „Spolek dobrovolných hasičů“ od zemského výboru podporu v částce 140 k. povolenou na rok 1909.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1906 str. 614)
Spolek hasičů vyžádal si od obce, aby důvodem toho, že sníženo bylo dlažbou ulice její dosavadní nivelace, upravena byla i podlaha hasičské kolny novým předlážděním.
(Konec výpisu)


(Výpis z kroniky obce rok 1905 str. 486)
Výnos ze dne 5. dubna t.r. č. 30.445 povolil zemský výbor království českého na podporu hasičského sboru zdejšího částku 140.- k.
(
Konec výpisu)


(Výpis z kroniky obce rok 1903 str. 476)
…… 7. února ples dobrovolných hasičů
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1901 str. 472)
Ve dnech 9., 16. a 23 března pořádán byl zde pro členy hasičského zdejšího sboru zvláštní kurz, v němž přednášel říd. uč. z Dolánek  Eug. Kormunda, JUDr. Michálek, okresní tajemník z Roudnice n.L. uč. Fran. Stehlíček, J. Kádař  a MUDr. Karel Kšanda.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1901 str. 470)
K žádosti spolku zdejších hasičů dala obec upravit kůlnu pro parní stříkačku, kterou spolek ten hodlá zakoupit.
(Konec výpisu)


(Výpis z kroniky obce rok 1901 str. 469)
V roce tomto odhodlal se hasičský zdejší sbor výměnou dosavadní své čtyřkolové stříkačky pořídit si novou dvoucylindrovou stříkačku parní se 40 m hadic č.7 šroubením č. 6 a dalších 100 m hadic za úhrnnou částku 2.975 zl.
Z částky této odečítala firma Smékalova 850 zl. za starou stříkačku, takže sbor doplácel 2.155 zl.
Nemaje tolik na hotovosti, vypůjčil se k uhrazení tohoto účtu 1.230 zl. u Terezínské záložny.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1889- 1890 str. 331, 332)
Spolek dobrovolných hasičů zřídil v roce 1899 podpůrný fond pro členy svého sboru. Jeho snaha v tomto období nesla se hlavně k tomu, aby v nejkratší době podařilo se mu zakoupiti výměnou jedné ze svých dosavadních dvou stříkaček ručních, stříkačkou parní.                     
2.prosince 1900 konala se v místnostech zdejší radnice schůze výboru a technické komise  hasičské župy Podřipské sřednáškou řídícího učitele Eugena Kormundy.
Velitelem po celé toto období byl František Koula, jednatelem Josef Koula. Ku konci období tohoto byl zvolen jednatelem Václav Helcl.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1889 str. 115)
Spolek dobrovolných hasičů obdržev již r. 1889 od zemského výboru podporu na zakoupení stříkačky v obnosu 150 zl. a nastřádav vedle toho každoročním věnováním nájemného z honitby slušný kapitál odhodlal se opatřiti si novou stříkačku. Koupil ji r. 1892 u firmy R.A. Smekala v Praze – Smíchově za 1020 zl.
Další příspěvky k účelu tomu přijal sbor od ředitelství rakousko-uherské společnosti státní dráhy  (20 zl.)  a od správní rady cukrovaru zdejšího (100 zl.)
Aby voda ve staré, tvz. Mlýnské strouze v případě požáru stala se hasičstvu snadno přístupnou, dal sbor zřídit 2 stanoviště pro stříkačku, jednu u mostku, druhou pod hrází.
Na zakoupení hadic a jiných potřeb hasičských obdržel sbor v roce 1894 od zemského výboru částku 20 zl.
Vedle vlastního účelu, hasiti a pokud možná co nejvíce obmezit požár vzniklý v obci pro nějž sbor  byl zřízen, věnoval výbor tohoto humánního spolku velkou péči i zájmům svého členstva. Tak přistoupil za člena k pohřební pokladně při zemské ústřední hasičské jednotě zřízené, aby pozůstalým chudých jeho členů dostalo se v případě jejich úmrtí podpory.
Dne 23.května 1895 konal spolek hasičský výlet do Roudnice.
Téměř od samého založení spolku stojí včele František Koula jako velitel a Josef Koula jako zapisovatel.
(Konec výpisu)

(Výpis z kroniky obce rok 1875 str. 76)
Za starostování Josefa Laubeho pořízena též obecní vozová stříkačka v ceně 800 zl. a dále založen hasičský spolek, jemuž později výnos honitby dobrovolně přenechán byl, od této chvíle pak hasiči žádného příspěvku neodváděli.
Za protektora spolku zvolen jeden z Tschinklů v Lovosicích s tím úmyslem, že jako továrník bude spolek hmotně podporovati. Tschinkl vyslal se cvičitele svých továrních hasičů, jenž zdejší hasiče po německu cvičil. O spolek hasičů stal se zasloužilým Žid Korálek, který jako ranhojič po celém okolí rozhlášen byl. Týž požíval pro svou lidumilnost všeobecné úcty a vážnosti. Pohřeb jeho byl slavný, hasičský sbor doprovodil tělesné zůstatky až na hřbitov budyňský
(Konec výpisu)

Návrat na obsah
TOPlist