zásahy SDH v roce 2008 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

Hlavní nabídka:

zásahy SDH v roce 2008

zásahy

Datum

èas nahlášení

èas pøíjezdu

km

místo zásahu

událost

objekt

popis

èlenové zásahu

28.12.2008

17:03

17:18

3

Travèice

požár

areál JZD - seník

Jednalo se o požár bývalého seníku. Jednotka bez zásahu.

Šulc, Jonáš, Èvanèara, Benda, Èáp, Kirchner, Balcar

23.12.2008

10:55

11:06

2

Bohušovice nad Ohøí, ul. Lipová

požár

u místního høbitova

Jednalo se o požár travního porostu, který byl pøi pøíjezdu jednotky lokalizovaný. Byl dohašen jedním proudem C. Rozloha požáøištì byla cca 20 m2.

Šulc, Jonáš, Benda, Malík

 
Copyright 2018. All rights reserved.
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist