zásahy SDH v roce 2008 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

zásahy SDH v roce 2008

zásahy

Datum

èas nahlášení

èas pøíjezdu

km

místo zásahu

událost

objekt

popis

èlenové zásahu

28.12.2008

17:03

17:18

3

Travèice

požár

areál JZD - seník

Jednalo se o požár bývalého seníku. Jednotka bez zásahu.

Šulc, Jonáš, Èvanèara, Benda, Èáp, Kirchner, Balcar

23.12.2008

10:55

11:06

2

Bohušovice nad Ohøí, ul. Lipová

požár

u místního høbitova

Jednalo se o požár travního porostu, který byl pøi pøíjezdu jednotky lokalizovaný. Byl dohašen jedním proudem C. Rozloha požáøištì byla cca 20 m2.

Šulc, Jonáš, Benda, Malík

Návrat na obsah
TOPlist