zásahy SDH v roce 2012 - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

zásahy SDH v roce 2012

zásahy
 

Datum

èas nahlášení

èas pøíjezdu

km

místo zásahu

událost

objekt

popis

èlenové zásahu

5

30.9.2012

8:20

9:45

12

Vchýnice

požár

Drùbežárna - prùmyslová hala

Jednotka se podílela narozebrání konstrucí a na dohašovacích pracech.

Šulc ml., Jonáš, Tvrdík,
Quirsfeld

4

5.8.2012

18:19

18:25

1

Brozany
ul.Rochovská

požár

travnatý porost

Jednotka nezasahovala, byla odvolána po výjezdu.

Šulc st., Jonáš, Tvrdík,
Quirsfeld, Šulc ml.

3

16.6.2012

20:53

21:04

1

Bohušovice n/O

požár

Lokomotiva
na kolejišti nádraží

Jednotka pøi zásahu pomáhala na jednom proudu pìny a provádìla pomocné prace.

Šulc st., Èapek, Tvrdík,
Šulc ml.

2

28.4.2012

18:28

18:40

1

Bohušovice n/O

požár

travnatý porost - divoká skládka

Jednalo se o požár trávy, køoví a divoké skládky pøed Bohušovicemi po pravé stranì od cesty od Hrdel o rozloze cca 10 x15 m.

Šulc st., Jonáš, Tvrdík, Barcal M., Šulc ml.

1

18.3.2012

12:08

12:19

4

cesta mezi Hrobce - Dolánky

požár

travnatý porost

Jednalo se o požár travního porostu o rozloze cca 150 x 150 m. Požár byl likvidován proudem z otoèné proudnice, hašením ze džberovky a uplácáním lopatamy.

Šulc st., Jonáš, Tvrdík, Barcal M., Šulc ml.

                 
Návrat na obsah
TOPlist