CO DĚLAT PŘI VYCHŘICI - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

CO DĚLAT PŘI VYCHŘICIBezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou.
- Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy, nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.
- Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, zahradní nábytek) které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, zž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
- Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici. Předem si zjistěte, zda trasa vaší jízdy je průjezdná a vozovka sjízdná, abyste neuvízli.
- Ke spadlým drátům elektrického napětí se nedotýkejte a vůbec se k nim nepřibližujte.
- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.
- Pomáhejte blízkým i nemohoucím, starým i dětem.
- NEPODCEŇUJTE předpovídanou situaci a NEPŘECEŇUJTE vlastní síly, schopnosti a možnosti.
- NEROZŠIŘUJTE poplašné a neověřené zprávy.
- UVĚDOMTE SI, že největší hodnotu má lidský život a zdraví a až potom záchrana majetku.
- Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na číslo 112 nebo 150.


tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR

zpětNávrat na obsah
TOPlist