CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NÁLEZU PODEZŘELÉHO ZAVAZADLA? - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ NÁLEZU PODEZŘELÉHO ZAVAZADLA?Může se stát, že v prostředku hromadné dopravy, na nádraží, čekárně nebo zastávce městské dopravy narazíte na podezřelý předmět - zavazadlo, ke kterému se nikdo nehlásí a u kterého dojdete k názoru, že by mohl být nebezpečný.
Vedle nebezpečných chemických, biologických nebo radioaktivních látek by se mohlo jednat onástražné výbušné systémy („profesionální“ nebo improvizované - a to jak časované nebo sestavené tak, aby vybuchly při nárazu, doteku nebo prostřednictvím rádiového signálu).
Stejně tak je možné, že - například při stavebních pracích - narazíte na nevybuchlou munici.

Jak v takové situaci postupovat?

  • Pokud to je možné, zachovejte v co nejvyšší míře klid;

  • podezřelým předmětem nehýbejte, neotvírejte ho a nedotýkejte se ho; manipulací by mohlo dojít k výbuchu, šíření nebezpečných látek nebo ke ztrátě kriminalistických stop (otisky prstů, stopy DNA);

  • nález podezřelého předmětu co nejdříve oznamte průvodčímu, řidiči, případně jinému odpovědnému pracovníku hromadné přepravy;

  • v případě, že předcházející doporučení nelze realizovat, obraťte se na tísňovou linku 112 a řiďte se pokyny operátora;

  • předmět operátorovi tísňové linky co nejlépe popište (vzhled, nápisy, chemické značky či číslice na obalu);

  • na podezřelý předmět upozorněte i ostatní cestující.


Při předávání zprávy na čísla tísňového volání je nutné uvést:

  • důvod volání;

  • místo nálezu;

  • své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláte;

  • ukončení hovoru je potřeba vyčkat na zpětný ověřovací telefonát operačního střediska.


zpět

Návrat na obsah
TOPlist