IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST A POVRCHU TĚLA - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

IMPROVIZOVANÁ OCHRANA DÝCHACÍCH CEST A POVRCHU TĚLA

Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla
K bezprostřední ochraně před toxickými účinky nebezpečných látek se lze chránit improvizovanými prostředky pro ochranu dýchacích cest atěla.
Základním principem improvizované ochrany je využití vhodných oděvních součástí, které jsou k dispozici v každé domácnosti a pomocí kterých je možné chránit jak dýchací cesty, tak celý povrch těla. Při použití této ochrany je třeba dbát následujících zásad:
celý povrch musí být zakryt, žádné místo nesmí zůsta
t nepokryté;
všechny ochranné prostředky je nutno co nejlépe utěsnit;dosažení vyšších ochranných účinků kombinovat více ochranných prostředků nebo použít oděvu v několika vrstvách.
Ochrana hlavy
K ochraně hlavy se doporučuje použít čepice, šátky a šály, přes které je vhodné převléci kapuci případně nasadit ochranné přilby (motocyklové, pracovní ochranné přilby, cyklistické, lyžařské atd.), které takto chrání iřed padajícími předměty.

Obličeje a očí
Ochraně obličeje a očí je nutno věnovat největší pozornost. Jedná se zde o kombinaci ochrany povrchu těla s ochranou dýchacích cest. Zvláštní pozornost je proto nutné věnovat ochraně úst a nosu, které jsou vstupní branou dýchacích cest. Nejvhodnějším způsobem je překrytí úst a nosu složeným kusem flanelové látky či froté ručníkem, mírně navlhčeným ve vodě či ve vodném roztoku sody nebo kyseliny citrónové, aěným v zátylku převázaným šátkem či šálou.
K improvizované ochraně očí jsou nejvhodnějším prostředkem brýle uzavřeného typu (potápěčské, plavecké, lyžařské a motocyklové, uých je nutné přelepit větrací průduchy lepicí páskou). Vřípadě, že nejsou takové brýle k dispozici, lze oči jednoduchým způsobem chránit přetažením průhledného igelitového sáčku přes hlavu a jeho stažením tkanicí či gumou vúrovni lícních kostí.
Ochrana trupu
Obecně platí zásada, že každý druh oděvu poskytuje určitou míru ochrany, přičemž větší počet vrstev zvyšuje koeficient ochrany.
K ochraně trupu jsou nejvhodnější následující druhy oděvů:
-
dlouhé zimní kabáty
- bundy
- kalhoty
- kombinézy

- šusťákové sportovní soupravy.
Použité ochranné oděvy je nutné dostatečně utěsnit u krku, rukávů a nohavic. Ulze k utěsnění použít šálu nebo šátek, který omotáme přes zvednutý límec. Bundu je nutné utěsnit vnejlépe pomocí opasku či řemene. Netěsné zapínání a různé nežádoucí trhliny věvu je nutné přelepit lepicí páskou. Ke všem ochranným oděvům je vhodné použít pláštěnku nebo plášť do deště. Tyto se utěsňují pouze upokud jsou zé nebo vrstvené tkaniny musí být pogumovaná strana zvenčí. Vřípadě, že nemáme pláštěnku k dispozici, můžeme ji nahradit přikrývkou, dekou či plachtou, kterou přehodíme přes hlavu a zabalíme se do ní.

Ochrana rukou a nohou
Velmi dobrým ochranným prostředkem rukou jsou pryžové rukavice. Ochranný účinek je tím větší, čím je materiál silnější. Vhodnější jsou rukavice delší, neboť chrání zápěstí a částečně iředloktí.
Rukávy přesahující přes okraj rukavic, pokud nejsou ukončeny nápletem nebo pryží, převážeme uů řemínkem nebo provázkem. Jestliže by mezi rukavicí a rukávem vzniklo nechráněné místo, musíme zápěstí ovinout šálou, šátkem, igelitem apod.
Nemáme-li k dispozici žádné rukavice, ovineme si ruce látkou, šátkem apod., aby byly alespoň krátkodobě chráněny a nepřišly do přímého styku se škodlivými látkami.
Pro ochranu nohou jsounejvhodnější pryžové a kožené holínky, kozačky, kožené vysoké boty. K ochraně nohou je nutno zabezpečit, aby mezi nohavicí a botou nezůstalo nechráněné místo. Nohavici přesahující přes botu uího okraje převážeme provázkem nebo řemínkem. Nepřesahuje-li nohavice přes boty ovineme nechráněné místo kusem látky, šátkem apod. Při použití nízkých bot je vhodné zhotovit návleky zých sáčků či tašek.
Vymezení použití improvizované ochrany
Improvizovaná ochrana dýchacích cest a povrchu těla je určena:
kpřesunu osob do stálých úkrytů;úniku ze zamořeného území;překonání zamořeného prostoru;ochraně v ochranném prostoru jednoduchého typu (OPJT);
k evakuaci obyvatelstva.

Zpracoval a vydal:
Ministerstvo vnitra - generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

zpět
Návrat na obsah
TOPlist