JAKÝM TÓNEM HOUKÁ SIRÉNA - SDH Bohušovice nad Ohří

Přejít na obsah

JAKÝM TÓNEM HOUKÁ SIRÉNAV souladu se zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, §7, odst. 2, pís. f) dochází z rozhodnutí ministra vnitra Stanislava Grosse s platností od 1. listopadu 2001 ke zrušení dosavadních varovných signálů Civilní ochrany KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY vyhlašovaných prostřednictvím sirén. V souvislosti s tím se zavádí na území celé České republiky pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události a tím je:
Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.
Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů, mlékáren, atd. Dále je třeba vypnout ventilaci a uzavřít přívody plynu....
další z používaných signálů:


Požární poplach
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, poté 10s klesá a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo, ale upozorňuje obyvatelstvo, že pravděpodobně někde něco většího hoří či se někde stala nějaká katastrofa či ohrožení a po komunikacích se budou ve větší míře pohybovat záchranná vozidla hasičů, policie či zdravotníků.U elektronických sirén se poplach vyhlašuje napodobením hlasu trubky troubící tón "HÓ-ŘÍ", "HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.

Zkušební tón
Zkušební nepřerušovaný tón v délce 140s se používá při periodických zkouškách sirén. Požární sirény se zkouší 1x měsíčně a to vždy 1. sobotu v měsíci ve 12:00 a CO sirény (sirény civilní obrany) se testují též 1x měsíčně, a to každou 1. středu v měsíci ve 12:00hod.
Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování obyvatelstva bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

Všeobecná výstraha
Jak zní siréna
Požární poplach
Jak zní siréna
Zkušební tón
Jak zní siréna
Termíny zkoušek sirén v letech 2010 a 2011

2010

6.1.

3.2.

2.3.

7.4.

5.5.

2.6.

7.7.

4.8.

1.9.

6.10.

3.11

1.12.

 

2011

5.1.

2.2.

2.3.

6.4.

4.5.

1.6.

6.7.

3.8.

7.9.

5.10.

2.11.

7.12.

 
Návrat na obsah
TOPlist