JAKÝM TÓNEM HOUKÁ SIRÉNA - SDH Bohušovice nad Ohří

Předpověď počasí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

JAKÝM TÓNEM HOUKÁ SIRÉNAV souladu se zákonem 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, §7, odst. 2, pís. f) dochází z rozhodnutí ministra vnitra Stanislava Grosse s platností od 1. listopadu 2001 ke zrušení dosavadních varovných signálů Civilní ochrany KATASTROFA, VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA a NEBEZPEČÍ ZÁTOPOVÉ VLNY vyhlašovaných prostřednictvím sirén. V souvislosti s tím se zavádí na území celé České republiky pouze jeden varovný signál pro varování obyvatelstva pro případ hrozby nebo vzniku mimořádné události a tím je:
Všeobecná výstraha
Signál je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin a může být vyhlašován třikrát za sebou v cca tříminutových intervalech. Po jeho zaznění bude vždy následovat tísňová informace z hromadných informačních prostředků (republikové, regionální a místní působnosti). V té bude obyvatelstvo vyrozuměno o jakou hrozící nebo vzniklou mimořádnou událost se jedná.
Pokud se nejedná o povodňové ohrožení, pak bychom po zaznění sirény měli okamžitě vyhledat úkryt v nejbližší budově. Děti by neměly opouštět školy, ani rodiče by je neměli narychlo odvádět domů. Učitelé se o ně postarají. V budově, kde se ukryjeme, se snažíme co nejlépe utěsnit okna a dveře, abychom zamezili zamoření prostoru. Toto opatření je důležité například při havárii v chemických provozech, ale i při úniku čpavku ze zařízení zimních stadionů, mlékáren, atd. Dále je třeba vypnout ventilaci a uzavřít přívody plynu....
další z používaných signálů:


Požární poplach
Je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu 1 minuty, který má tvar 25 vteřin nepřetržitého tónu, poté 10s klesá a opět 25 vteřin nepřetržitého tónu. Vyhlašuje se za účelem svolání jednotek požární ochrany a není varovným signálem pro obyvatelstvo, ale upozorňuje obyvatelstvo, že pravděpodobně někde něco většího hoří či se někde stala nějaká katastrofa či ohrožení a po komunikacích se budou ve větší míře pohybovat záchranná vozidla hasičů, policie či zdravotníků.U elektronických sirén se poplach vyhlašuje napodobením hlasu trubky troubící tón "HÓ-ŘÍ", "HÓ-ŘÍ" také po dobu jedné minuty.

Zkušební tón
Zkušební nepřerušovaný tón v délce 140s se používá při periodických zkouškách sirén. Požární sirény se zkouší 1x měsíčně a to vždy 1. sobotu v měsíci ve 12:00 a CO sirény (sirény civilní obrany) se testují též 1x měsíčně, a to každou 1. středu v měsíci ve 12:00hod.
Jedná-li se o elektronickou sirénu nebo místní rozhlas zapojený do systému varování obyvatelstva bude vysílána verbální informace: "Zkouška sirén, zkouška sirén, zkouška sirén. Právě proběhla zkouška sirén. Zkouška sirén".

 
 
Všeobecná výstraha
Jak zní siréna
 
 
 
Požární poplach
Jak zní siréna
 
 
 
Zkušební tón
Jak zní siréna
 
Termíny zkoušek sirén v letech 2010 a 2011

2010

6.1.

3.2.

2.3.

7.4.

5.5.

2.6.

7.7.

4.8.

1.9.

6.10.

3.11

1.12.

2011

5.1.

2.2.

2.3.

6.4.

4.5.

1.6.

6.7.

3.8.

7.9.

5.10.

2.11.

7.12.

 
 
 
 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist