TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ - SDH Bohušovice nad Ohří

Předpověď počasí

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍTísňovým voláním se rozumí bezplatná volba čísel, která jsou stanovena v číslovacím plánu a uvedena v telefoních seznamech a která je nutno pro záchranu lidských životů, zdraví nebo majetku zpřístupnit. K těmto číslům je garantován bezplatný a neřetržitý přístup, bez použití mincí či karet. Poskytovatel veřejné telefonní služby je povinen svým uživatelům bezplatně umožnit přístup ke stanoveným číslům tísňového volání.


V České republice jsou pro tísňová volání vyhrazena tato telefonní čísla:
150 Hasičský záchranný sbor ČR,
155 Zdravotnická záchranná služba,
158 Policie ČR.
156 Obecní (městská) policie
112 Jednotné evropské číslo tísňového volání

Přístup k těmto telefonním číslům je tedy zcela bezplatný z pevných telefonních linek, mobilních telefonů iřejných telefonních automatů.

Kdy volat

Linky tísňového volání slouží k ohlášení situací, kdy dochází k reálnému ohrožení životů, zdraví, životného prostředí nebo majetku, a kdy je nutný okamžitý zásah složek integrovaného záchranného systému.


Zavolejte na tísňovou linku, pokud:
- vznikne požár budov, vozidel, lesa nebo jiných objektů; vidíte plameny nebo kouř z oken, z lesa apod.
- je třeba vyprostit uvězněné osob z havarovaného vozidla, z pod trosek budov nebo spadlých stromů,
- jste svědkem závažné dopravní nehody se zraněním nebo usmrcením osob,
- naleznete podezřelé zavazadlo nebo předmět připomínajících výbušné nástražné systémy,
- naleznete osobu ležící na zemi v bezvědomí,
- nejste schopni zastavit krvácení,
- se někdo dusí nebo nemůže dýchat,
- někdo utrpěl poranění elektrickým proudem,
- při práci se stroji došlo k závažnému poranění nebo amputaci končetiny,
- jste svědkem pokusu o sebevraždu,
- jste svědkem rvačky, výtržnosti nebo násilného jednání,
- došlo ke krádeži peněženky nebo zavazadla, přepadení či loupeži,
- došlo ke krádeži vozidla, vloupání do vozidla nebo vloupání do nemovitosti,
- někdo se snaží poškodit nebo zničit Váš majetek,
- chcete policii oznámit nějaké poznatky k trestné činnosti nebo informaci k hledaným nebo pohřešovaným osobám.

POZOR! - výše uvedený výčet není vyčerpávající. Pokud se dostanete do tísňové situace, která není uvedena, neváhejte zavolat na linku tísňového volání!


Nevolejte na tísňovou linku:
- abyste ohlásili smyšlenou neexistující událost,
- abyste zjistili, zda tísňové volání funguje,
- s dotazem na přesný čas,
- s dotazem na telefonní čísla,
- s dotazem na jízdní řady,
- v případě technických problémů s telefonem.

Uvědomte si, že linky tísňového volání jsou zřízeny pro přijetí stavu nouze. Nezneužívejte je! Vaší nezodpovědností se může oddálit pomoc lidem, kteří ji v dané chvíli budou opravdu potřebovat!

Zneužití linek tísňového volání je trestné.

Jak volat

V případě, že se ocitnete v situaci, kdy jsou ohroženy životy, majetek nebo životní prostředí, neváhejte zavolat na linku tísňového volání složky, jejíž pomoc potřebujete.
V případě, že je třeba asistence více složek (např. složité dopravní nehody) nebo si nejste jisti, kterou složku kontaktovat, volejte jednotné evropské číslo tísňového volání 112.


Při volání na linku tísňového volání se řiďte následujícími radami:
- Zachovejte klid.
- Najděte si bezpečné místo, odkud můžete telefonovat na linku tísňového volání.
- Vyčkejte přihlášení operátora.
- Jestliže se Vám ozve jiná složka, než jste volali, nezavěšujte. Je možné, že jste omylem zavolali jiné číslo - např. 155 místo 150.
Buď budete přepojeni na správné dispečerské pracoviště, nebo Váš požadavek bude zaznamenán dispečerem a ihned předán příslušné složce.

Stručně a jasně popište situaci, ve které se nacházíte. Zejména uveďte:
- Vaše jméno a příjmení,
- číslo telefonu, ze kterého voláte,
- co se stalo,
- kdy se událost stala, nebo zda se právě děje,
- kolik osob potřebuje pomoc,

Často se stává, že více volajících ohlašuje stejnou událost. Proto se může stát, že Vás operátor požádá pouze o poskytnutí dodatečných informací nebo upřesnění informací o události a ukončí hovor. Operátor tímto způsobem zabraňuje zbytečnému opakování stejných informací a uvolňuje tísňovou linku pro další tísňové hovory.
- Uveďte, kde je pomoc vyžadována - pokud možno úplnou adresu. Pokud je to potřeba, popište nejvhodnější cestu k tomuto místu. Pokud se událost stala na jiném místě, než ze kterého voláte, uveďte tuto skutečnost.
- Upozorněte operátora na potenciální nebezpečí, která se na místě nacházejí (např. nebezpečí výbuchu, nebezpečné látky apod.) a na komplikace v dojezdové trase - neprůjezdna cesta aj.
- Podle požadavku dispečera uveďte další potřebné údaje. Stručně a jasně odpovězte na všechny jeho otázky. Spolupracujte s operátorem.
- Postupujte podle pokynů a rad operátora.
- Nezavěšujte, dokud Vás k tomu operátor nevyzve.
- Ponechejte si telefonní linku volnou pro možnou další komunikaci. Operátor Vás může kontaktovat za účelem zjištění dalších informací nebo poskytnutí dalších rad.

Pokud se situace na místě změní (zhorší nebo zlepší), zavolejte znovu na tísňovou linku a podejte o tom zprávu.

zpětNávrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky TOPlist